Den regulatoriska processen

Jag hjälper er med alla aktiviter i den värdeskapande regulatoriska processen. Värdet med att arbeta enligt en strukturerade regulatorisk process är kostnadsbesparing genom att göra rätt från början och kunna nå ut till marknaden enligt plan.

Många produkter blir försenade i ett sent skede av projektet eftersom man missat att ha kontroll på de regulatoriska kraven. Dessa hinner alltid upp en förr eller senare.

Den värdeskapande regulatoriska processen börjar när man överväger att ta en produktidé till att bli en kommersiell produkt och slutar inte förrän det sista exemplaret av en produkt tagits ur bruk och återvunnits.

Förutom arbete i själva processen hjälper vi er med verksamhetsutveckling och utbildning i frågor som rör den regulatoriska processen.

Läs mer om de olika produktutvecklingsfaser där man med fördel integrerar det regulatoriska arbetet. Välj fas i menyn under Tjänster.