Riskhantering

All modern produktlagstiftning grundar sig på tillverkarens korrekt genomförda riskanalys.

Den väl dokumenterade riskanalysen är till exempel en tillverkares bevis på att man fullgjort sina plikter enligt produktansvarslagen.

Det ställs alltså långtgående krav på tillverare att kontinuerligt följa upp och agera på risker med en produkt.

Jag har mångårig erarenhet av riskhantering. Dels i form av riskhanteringsprocesser och dels i form av konkret riskanalys.

Jag hjälper er att göra rätt från början och att lägga er på rätt nivå.

Exempel på metoder är riskhantering enligt ISO 14971, ISO12100, FTA, FMEA, FMECA.