Verifiering

I verifieringsfasen säkerställs att de tekniska kraven uppfyllts. Särskilt viktigt är att säkra att de åtgärder som ska reducera risker genomförts på ett effektivt sätt.

I de flesta fall upptäcks avvikelser från det planerade resultatet. Jag hjälper er att bedöma vilka avvikelser som är acceptabla och vilka som måste åtgärdas med avseende på regulatoriska krav. På det viset tar ni alltid informerade beslut i ett kritiskt projektskede.

Som en del av verifieringen genomförs tredjepartsprovning om det är nödvändigt enligt den regulatoriska strategin. Jag hjälper er att genomföra denna provning genom att ni får ta del av mitt väl upparbetade kontaktnät med provningshus.