Certifiering

När utveckling och verifiering är genomförd kan produkten certifieras enligt tillämpliga standarder och direktiv.

Dessa identifierades i förstudiefasen. Efter det har allt regulatoriskt arbete syftat till att produkten ska vara klar för sådan certifiering.

Det kan röra sig om en CE-märkning för den europeiska marknaden, eller ett marknadsgodkännande för en medicinteknisk produkt i Nordamerika. Även för icke medicintekniska produkter finns det lagstiftning som ska uppfyllas, exempelvis NRTL-listning i USA och Kanada. Asiatiska och Sydamerikanska länder har sina egna regelverk.

Jag hjälper er med kontakter med berörda myndigheter och organ.

I praktiken påbörjas detta arbete i tidigare faser i ett projekt. De första aktiviteterna kan genomföras redan i förstudiefasen.