Implementation

När en konstruktion tar sin form drar man i stort sett alltid nya lärdomar i takt med att nya frågeställningar kommer upp.

I den här fasen stödjer jag er med tolkning av regulatoriska krav, utvärdering av tidigare ställda krav och fortsatt riskanalys.

Nu kan vi även påbörja arbetet med att genomföra tredjepartscertifiering av produkten. Att starta den processen på detta stadium innebär avsevärd reducering av projektrisker. Det betyder sparade pengar genom att undvika sena omkonstruktioner och förseningar.