Produktvård

Att en produkt släppts ut på marknaden första gången innebär inte att det regulatoriska arbetet, eller för den del något annat produktvårdsarbete, är slut.

Under en produkts livstid korrigeras fel, läggs nya funktioner till, komponenter byts ut, etcetera.

Nu är det viktigt att följa upp den regulatoriska statusen så att eventuella certifikat och licenser hålls uppdaterade. Dessutom måste man ha kontroll på att ändringar som införs inte bryter mot några lagkrav.

Undersökningar visar att de flesta produktfel introduceras efter första frisläppningen.

Jag hjälper med att se till att ni alltid uppfyller gällande lagkrav.