Post Market Surveillance

Enligt vissa produktlagar, till exempel det europeiska medicinteknikdirektivet, ställs krav på att tillverkaren kontinuerligt följer upp nya rön och erfarenheter om en produkttyp. Denna kunskap ska sedan återföras till produkten på lämpligt sätt.

Vi hjälper er att ta reda på vad som gäller för er produkt på de olika marknader där ni agerar.